História mesta Hollabrunn

Mesto Hollabrunn leží uprostred úrodnej, kopcovitej vinohradníckej krajiny v údolí Göllerského potoka a je centrom západnej časti Weinviertel. Územie mesta hraničí bezprostredne s Ernstbrunnerským lesom, najväčším súvislým dubovým lesným územím Rakúska.
Dôležitosť mesta určovala aj jeho poloha na významnej križovatke, ktorá viedla na trase Wien-Znojmo-Praha a bola spojená s východným Weinviertel. Rozloha obce je 152 km2.


Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1135, („Holerbrunen“), súvisí s darovaním vinohradu bavorskému kláštoru. Vinohradníctvo je až do súčasnosti určujúcim hospodárskym faktorom v živote mesta.

Farský kostol bol založený už v 12. storočí a jeho patrónom sa stal sv. Ulrich. Pohromami bol veľmi zničený a v 14. storočí značne zmenený.

V roku 1377 dostáva mesto trhové práva a v roku 1565, 11. júla, udelil mestu cisár Maximilian II. erb, tabuľa ktorého bola rozdelená na dve časti. V hornej časti na modrom podklade sa nachádzala zlatá pasca na vlkov spolu s dvomi hviezdami a v spodnej polovici bola na vodnej ploche umiestnená labuť plávajúca pred prameňom.

Na Hollabrunnskej škole sa v roku 1579 začalo vyučovanie latinčiny a v roku 1632 má mesto až 121 stojacich domov. Lenže zakrátko v roku 1645, počas 30 ročnej vojny, prichádza k jeho spustošeniu Švédmi pod vedením generála Torstensona a v roku 1649 obyvateľov mesta zachváti morová nákaza, ktorá sa však zopakuje ešte v ďalších rokoch 1679 , 1688 a v roku 1713 tejto nákaze podľahlo až 130 ľudí, ale nielen mor a vojna, ale aj mnohé požiare ničili mesto. V roku 1681 bol postavený morový stĺp.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

V roku 1649 začína fungovať aj pojazdná pošta z Wiedne do Hamburgu, ktorá viedla práve cez Hollabrunn a Prahu a trvala 14 dní.Vybudovanie pražskej poštovej cesty okolo roku 1740 bolo hnacím motorom rozvoja mesta.

V roku 1683 sa tu stretávajú kráľ Johann III. Sobieski z Poľska a vojvodca Karol V. z Lothringenu pred oslobodením Wiedne od Turkov.

Významnou stavebnou pamiatkou je aj dnešné múzeum, pôvodne „ Starý dvorný mlyn“ zo 17. storočia. Na barokovej bráne je uvedený rok 1614, pravdepodobne to bol rok rekonštrukcie. Pôvodne panský dom, ktorý slúžil neskôr ako mlyn, poslúžil v roku 1805 na prenocovanie samotnému Napoleónovi I.

Na začiatku Wienerstrasse sa nachádza náhrobný kameň, socha svätej Trojice, ktorý bol postavený v roku 1780 a nachádzal sa na miestnom cintoríne, ktorý sa rozprestieral okolo farského kostola.

Napoleónske vojny v rokoch 1805 a 1809 zničili historické jadro Hollabrunnu a tieto udalosti zaznamenal vo svojej literatúre Lev Tolstoj, ako dôkaz, že práve tu sa odohrávala „bitva u Hollabrunnu“

Na námestí oproti farskému kostolu postavili v roku 1880 až 1881 arcibiskupský seminár, ktorý je jednou z naimpozantnejších budov mesta.

Studňa na hlavnom námestí z roku 1862 bola na pamiatku mnohých požiarov ozdobená liatinovou sochou sv. Floriána.

V roku 1908 bol Hollabrunn povýšený na mesto a práve v roku 2008 mesto oslávilo svoju storočnicu.

Počas II. svetovej vojny sa radnica stala sídlom veliteľstva a v budove seminára sa usadil nemecký štáb.

Dnes je Hollabrunn mestom s 11.000 obyvateľmi, je predovšetkým školským mestom, ktoré denne víta vo svojich školských laviciach 5.500 študentov. Korene tejto tradície siahajú až do 13. storočia, kedy bola založená fara, v roku 1865 gymnázium, 1880 seminár. Hollabrunn je centrom hospodárskeho života aj pre 21 obcí, ktoré k nemu patria.


Zvětšit mapu